„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja pn.„Zwiększenie dostępności metod diagnostycznych poprzez zakup  aparatu rentgenowskiego pantomograficznego z CBCT”mającana celu rozwój i zwiększenie konkurencyjnościlokalnego przedsiębiorstwa wraz ze zwiększeniem zatrudnienia poprzez zakup środka trwałegowspółfinansowana jest ześrodków Unii Europejskiej  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Terminy wizyt można ustalić osobiście, telefonicznie lub przez internet