Co to są implanty

Początek implantologii stomatologicznej związany jest z pracami naukowymi dotyczącymi zjawiska osteointegracji („zrastanie” kości z elementami tytanowymi) przeprowadzonymi przez prof. Branemarka w Szwecji. W roku 1969 opublikował on pracę która stała się podstawą do rozwoju implantologii.

Implant to niewielki wszczep wykonany z czystego tytanu ok.10 mm dł. i ok.4 mm średnicy. Podczas zabiegu zostaje wprowadzony do kości. Zabiegi są wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Ze względu na słabe unerwienie czuciowe miejsca wprowadzania implantu pacjenci nie skarżą się na ból podczas zabiegu.

Zalety stosowania implantów:

 • Z funkcjonalnego i estetycznego punktu widzenia to najbardziej optymalny sposób odbudowy zębów.
 • Uzupełnienie braku zębowego odbywa się w sposób najbardziej zbliżony do naturalnego.
 • Rekonstrukcje wsparte na implantach są niezależne od zębów sąsiednich.
 • Dzięki stymulacji kości wokół implantu nie dochodzi do jej zaniku ( zachowany zostaje naturalny wygląd twarzy).

Planujesz uzupełnić brakujące zęby, ale chcesz to odłożyć na później.

To częsty problem z jakim stykamy się w naszych praktykach implantologicznych. Po usunięciu zęba dochodzi do stopniowego zaniku kości. Jeżeli nie wprowadzimy implantów w odpowiednim czasie to może to doprowadzić do dużego zaniku kości wymagającego skomplikowanych procedur rekonstrukcyjnych, a niektórych przypadkach niestety musimy poinformować pacjentów, że jest za późna na wszczepienie implantów.

W dzisiejszych czasach, proces zrastania implantu z kością stał się przewidywalny ( procent odrzuconych implantów waha się w granicach do 3%). Jest to bardzo dobry wynik w porównaniu do innych metod uzupełniania zębów.

Implanty w naszym gabinecie.

Leczenie implantologiczne przeprowadzane jest w naszym gabinecie od 2010 roku. W trosce o naszych pacjentów stale poszerzamy swoją wiedzę w zakresie implantologii. Dr Szymon Dudek jest członkiem międzynarodowych organizacji implantologicznych:

 • ICOI (International Congress of Oral Implantologists),
 • DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie),
 • PSI (Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne).

9 czerwca 2017r dr Szymon Dudek zdał egzamin Fallowship.

Tym razem wspólna Komisja Egzaminacyjna Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI oraz DGOI i ICOI obradująca pod przewodnictwem prof. (NYU) dr Ady’ego Palti, prof. dr hab. Ryszarda Koczorowskiego, dra n. med. Mariusza Dudy oraz dr n.med. dr hab. Krzysztofa Osmoli przeprowadziła Egzamin Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Fellowship/Diplomate zgodnie z zaawansowanymi programami uznawania kwalifikacji w zakresie implantologii stomatologicznej według kryteriów ICOI.

Członkowie PSI/DGOI/ICOI, którzy przystąpili do egzaminów, wcześniej dostarczyli do wglądu dokumenty poświadczające pomyślne ukończenie szkolenia z implantologii, przegląd przypadków własnych pacjentów, gdzie zastosowano leczenie implantologiczne, jak również uczestniczyli w warsztatach przedegzaminacyjnych.

Dzięki temu nasi pacjenci mogą czuć się bezpiecznie ponieważ planowanie i przebieg leczenia jest zgodny z międzynarodowymi standardami.

Jak przebiega proces leczenia implantoprotetycznego?

Faza 1 - planowanie.

 • wywiad ogólnomedyczny
 • badania jamy ustnej, przegląd uzębienia, modele diagnostyczne
 • badania rentgenowskie : RTG pantomograficzne, CBCT(tomografia komputerowa wiązką stożkową)
 • opracowanie szczegółowego planu leczenia, który pacjent otrzymuje do akceptacji.

Faza 2 - sanacja jamy ustnej:

 • oczyszczenie zębów ( kamień, osady)
 • usunięcie zębów, które tego wymagają
 • leczenie zębów (ubytki, leczenie kanałowe)

Faza 3 - w razie konieczności zabiegi rekonstrukcyjne ( np. podniesienie dna zatoki szczękowej, odbudowa wyrostka zębodołowego)

Faza 4 - wszczepienie implantów

Faza 5 - wykonanie uzupełnień protetycznych.

Podczas leczenia pacjenci otrzymują uzupełnienia tymczasowe.

Prace protetyczne wykonujemy w renomowanych pracowniach protetycznych dysponujących najnowszą technologią cyfrową.

Komfortowa Proteza

Zadbaj o zdrowie, dobre samopoczucie i komfort życia.

Komfortowa Proteza to system unieruchomienia protez na mini implantach Atlas z jednoczesnym jej podścieleniem elastycznym silikonem. Cały zabieg wykonywany jest w trakcie jednej wizyty.

Mogą ją wykonać osoby noszące protezę szczególnie dolną, którzy mają problemy z uciskaniem protezy i/lub jej ruchomością.

Podczas jednej wizyty zamocujemy bezboleśnie i bez nacinania dziąsła 4 miniimplanty oraz przymocujemy do nich protezę pacjenta. Od tej pory nie będzie już nigdy konieczności stosowania kleju do protez.

Wiek nie stanowi przeciwwskazania do wykonania Protezy Komfortowej. Nawet takie choroby jak cukrzyca czy osteoporoza nie wykluczają z zabiegu. Ze względu na bardzo uproszczony protokół można na jednej wizycie wykonać całą procedurę.

Czy jest związek pomiędzy protezami a rakiem?

Luźne protezy mogą powodować podrażnienia i odleżyny, które mogą ulec zakażeniu. Te przewlekłe podrażnienia, jeżeli nie zostana w porę wyleczone mogą doprowadzić do powstania zmian nowotworowych.

Często zadawane pytania

a.) Czy zabieg wszczepienia implantu jest bolesny?

Zabiegi przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym takim jak do leczenia zęba. Po ustąpieniu znieczulenia odczuwa się dyskomfort taki jak po usunięciu zęba.

b.) Czy implanty się przyjmują?

W naszym gabinenie mamy skuteczność przyjętych implantów przekraczającą 99%. Jeżeli zaistnieje konieczność ponownego wprowadzenie implantu w ciągu roku zabieg wykonywany jest bezpłatnie.

c.) Kiedy można wrócić do pracy po wprowadzeniu implantu?

W przypadku prostego zabiegu wprowadzenia implantu bez rekonstrukcji kości, nie ma przeciwwskazań do powrotu do pracy w następnym dniu po zabiegu.

d.) Jestem osobą starszą. Czy nie jest to przeszkodą w leczeniu implantami.

Leczenie implantologiczne bardzo często wykonuje się u osób starszych, nie stanowi to przeciwwskazania do zabiegów.

 

 

Terminy wizyt można ustalić osobiście, telefonicznie lub przez internet